SZKOŁA

SEKCJA

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich
w Pyskowicach

artystyczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Pyskowicach

wokalna Śpiewajki

wokalna Wesolinki

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
 w Pyskowicach

teatralna PIK-POK

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
 w Pyskowicach

kreatywne NIEPOKORNII

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
 w Pyskowicach

plastyczna

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
 w Pyskowicach

plastyczna

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
 w Pyskowicach

ekologiczna

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyskowicach

artystyczne

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach

taneczna

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach

artystyczno – informatyczna

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

plastyczna

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

matematyczna

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

muzyczne

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

artystyczne

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudzińcu

regionalna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi

artystyczne

Szkoła Podstawowa w Bycinie

informatyczne

Szkoła Podstawowa w Paczynie

artystyczna

Szkoła Podstawowa im. I. Sendler 
w Toszku

polonistyczna

Szkoła Podstawowa w Pniowie

artystyczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi

muzyczna

Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Bojszowie

artystyczna

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

muzyczna

Szkoła Podstawowa nr 2  im. G. Morcinka w Toszku

polonistyczna

Szkoła Podstawowa w  Poniszowice

muzyczne

Szkoła Podstawowa w Rudnie

ekologiczne

Szkoła Podstawowa w Pławniowicach

artystyczne

Szkoła Podstawowa w Świbiu

informatyczne