• Zapewniamy dzieciom i młodzieży atrakcyjną ofertę edukacyjną  dla rozwoju ich uzdolnień
  • Wspieramy każdego wychowanka, aby mógł wszechstronnie i harmonijnie rozwijać się zgodnie z osobistymi potrzebami, talentami i możliwościami
  • Uczymy wychowanków umiejętności utożsamiania się i samorealizacji we własnym mieście, regionie, ojczyźnie i zjednoczonej Europie
  • Wspomagamy rodziców i nauczycieli w ich wychowawczej roli.