W Gminie Pyskowice działa Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Jest to placówka oświatowa finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego przekazanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim  a Gminą Pyskowice. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Pyskowice oraz szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Logo OPP Pykosiwce. Żółte tło, czerwony napis Pyskwice, niebieski napis OPP.     Herb powiatu gliwickiego